● zaburzenia depresyjne

● zaburzenia nerwicowe

● zaburzenia afektywne-dwubiedunowe

● zaburzenia psychotyczne

● zaburzenia odżywiania

● zaburzenia osobowości

● ADHD

● zaburzenia ze spektrum autyzmu

Umów się na wizytę