Psychoterapia indywidualna

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to takie oddziaływania leczące, w wyniku których pacjent zdobywa nowe doświadczenia emocjonalne, nową wiedzę i uczy się nowych wzorców reagowania i zachowania. Pozwalają one pacjentowi na poszukiwanie  nowych  sposobów rozwiązywania własnych problemów, które doprowadziły do powstania objawów. W wyniku psychoterapii pacjent staje się bardziej świadomy tego, jaki jest, i tego co przeżywa. Staje się bardziej świadomym własnych pragnień i własnych zobowiązań , własnych możliwości i ograniczeń. Staje się bardziej świadomy tego, jaki jest świat w którym żyje, jacy są ludzie, ci najbliżsi i ci, z którymi musi współdziałać, w realizacji swoich celów życiowych; jest bardziej świadomy ich reakcji i wpływu na siebie. Odzyskuje nadzieję na powrót do realności swojego istnienia, niosącego sukcesy i porażki, radości i cierpienie.

Psychoterapia indywidualna.

Psychoterapia indywidualna  polega na regularnych spotkaniach terapeutycznych   raz lub dwa razy w tygodniu, o określonej zawsze tej samej godzinie i dniu. Czas trwania sesji to 45-50 min. Długość trwania psychoterapii zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta.